Giỏ hàng của bạn

Sách cam

Tác giả : Osho
|
Loại: Khác
|
50,000₫

Cuốn Sách Cam này là tuyển tập những phương pháp thiền mà Osho đã giới thiệu trong nhiều năm, cùng với những phần chắt lọc và trich dẫn từ nhiều cuốn sách ghi lại những buổi sáng thảo Iuận và những buổi tối darshan cúa Osho. 

Một số @ thuật đã quen thuộc với thiền nhân thuộc nhiều truyền thống qua nhiều thếkỷ như: Vipassana, Nadabrahma, Xoay tít; và những kỹ thuật khác như: thiền Động, Kundalini, Gourishankar. Những kỹ thuật này phản ánh sự sáng suốt của những truyền thống đó, cùng với những phát hiện của tâm lý học đương đại; chúng là những toa thuốc duy nhất của Osho đối với những nhu cầu của con người hiện đại. Đồng thời, chúng mang đến cho chúng ta một cơ hội hiếm hoi đểlàm cạn kiệt mọi nỗ lực của mình nhằm đạt tới trạng thái ở đây-và-bâygiờ và nhận ra chính chúng ta. 

Theo quan điếm của Osho cũng như của tất cả các vị Phật qua nhiều thời đại, chỉ khi mọi nỗ lực của chúng ta đã cạn kiệt và tất cả các kỹ thuật này đã trở nên vô dụng thì chúng ta mới thực sự trở thành những thiền nhân và có thể nhận biết rằng trạng thăi ’ớ đây-và-bây giờ’xa vời đó chi" đơn giăn là ngay ở đây, ngay bây giờ. 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0931 468 098
|
Số lượng